Stegherr

Speciální stroje a zařízení Stegherr pro výrobce oken a dveří

Frézka pro výrobu křížových spojů Stegherr KSF-2

Ruční robustní přesná frézka pro výrobu křížových spojů.

Vyfrézování křížového spoje se provádí v jednom obráběcím taktu horním a spodním frézovacím agregátem a zapuštění se provádí třetím frézovacím agregátem. Po vložení obrobku je pomocí tlačítka obrobek automaticky upnut, následně se vyfrézuje křížový spoj a obrobek je uvolněn. Výrobou na stroji KSF-2 je zaručena vysoká přesnost křížového spoje. Stroj má snadnou obsluhu a je velmi flexibilní pro výrobu. Přesné posuvné vedení s dorazem garantuje s přesností na 1/10 mm polohovatelnost všech 3 frézovacích agregátů. Podle požadavků zákazníka může být stroj KSF-2 vybaven standardním pravítkem, délkovým dorazem s digitálním měřítkem nebo posuvem řízeným NC. Použitím přestavitelných fréz je možné opracovat křížové spoje s různými rozměry. Stroj je dále možné vybavit dodatečným předním drážkovacím agregátem (čtvrtý agregát), kterým se provádí frézování na pohledové straně.

 

Frézka pro výrobu křížových spojů Stegherr KSF-2/A

Frézka je vybavena elektronickou jednotkou pro posuv. Stroj lze dále vybavit zásobníkem. Ze zásobníku jsou obrobky automaticky podávány do stroje, umístěny do pracovní polohy a následně opracovány. Poloha pro frézování je zadávána pomocí ovládacího panelu. zadané údaje jsou také ukládány do paměti. Je možné zadat a uložit až 20 rozdílných frézovacích programů. Každý program obsahuje 20 frézovacích poloh. Program je uzpůsoben na opracování profilů příček a je snadným pro obsluhu.

 

Frézka pro výrobu křížových spojů Stegherr KSF-2E

Speciální frézka s elektronickým polohováním a řízením pro výrobu křížových spojů. Může být vybavena až 8-mi agregáty.

Frézka Stegherr KSF-2E je vhodná pro zpracování obrobků ze dřeva, hliníku a z umělé hmoty. Kromě standardního frézování křížového spoje může být tato frézka vybavena volitelně na následující obrábění:

  • Frézování kontra-profilu na konci příčky
  • Zkrácení příčky pomocí řezu pily pod různými úhly
  • Zkrácení zasklívacích lišt pomocí řezu pily pod různými úhly
  • Přesné zkrácení na délku příčky
  • Vrtání otvorů pro upevnění zasklívací lišty - příčky
  • Dodatečný frézovací agregát pro čelní vyfrézování spojovacího elementu příčka/rámeček

Různé agregáty mohou být uspořádány vertikálně, popř. horizontálně, čímž se výrazně zvýší možnosti obrábění. Automatické polohování obrobků se provádí pomocí servo-osy, přičemž je možné použít pro plně automatický nebo poloautomatický provoz různé varianty zásobníků pro podávání do stroje. Řízení přátelské k obsluze zajišťuje bezproblémovou práci s tímto strojem.Stroj může tedy zpracovávat jednotlivé kusy nebo může pracovat v on-line provozu při řízení počítačem, který je k němu připojen. V řízení je zabudováno přepočítávání a grafické moduly, což usnadňuje obsluze práci na stroji. Pro popis obrobků je možné připojit tiskárnu na štítky nebo inkoustovou tiskárnu.

 

Frézka pro výrobu křížových spojů Stegherr KSF-R pro obloukové a diagonální příčky

Se strojem  Stegherr KSF-R můžete zhotovovat všechny druhy křížových spojů - pravoúhlé, diagonální od 35° do 90°, stejně jako i obloukové a elipsovité. Se speciálním dorazem je také možno vyrábět diagonální křížové spoje. Frézka KSF-R pracuje se dvěma profilovými frézovacími agregáty a jedním drážkovacím agregátem. Pracovní postup se provádí zespodu směrem nahoru v souběhu, popř. v protiběhu. Speciální dorazový systém s rastrovým dělením umožňuje přesnou a hospodárnou výrobu spojení různých oblouků s rovnými, hvězdicově uspořádanými příčkami.

  

Prospekt: Společnost Stegherr a její sortiment