System TM

Stroje a zařízení dánské společnosti System TM pro optimalizaci, mechanizaci a automatizaci výrobních linek pro zpracování masivního dřeva

Optimalizační zkracovací pily System TM

Optimalizační zkracovací pila Opti-Kap 1000

SYSTEM TM - Optimalizační zkracovací pila Opti-Kap 1000

Prospekt: Optimalizační zkracovací pila Opti-Kap 1000 v AJ

Prospekt: Optimalizační zkracovací pila Opti-Kap 1000 v NJ

VIDEO: Optimalizační zkracovací pila Opti-Kap 1000

 

Optimalizační zkracovací pila Opti-Kap 3000

 SYSTEM TM - Optimalizační zkracovací pila Opti-Kap 3000

Prospekt: Optimalizační zkracovací pila Opti-Kap 3000 v AJ

Prospekt: Optimalizační zkracovací pila Opti-Kap 3000 v NJ

 

Optimalizační zkracovací pila Opti-Kap 5000

 SYSTEM TM - Optimalizační zkracovací pila Opti-Kap 5000

Prospekt: Optimalizační zkracovací pila Opti-Kap 5000 v AJ

Prospekt: Optimalizační zkracovací pila Opti-Kap 5000 v NJ

VIDEO: Optimalizační zkracovací pila Opti-Kap 5000

 

Mechanizace System TM

Vstupní mechanizace - rozebírač hrání System TM Opti-Feed 1000, 3000 a 6000

Prospekt: Vstupní mechanizace - rozebírač hrání Opti-Feed 1000, 3000 a 6000 v AJ

Prospekt: Vstupní mechanizace - rozebírač hrání Opti-Feed 1000, 3000 a 6000 v NJ

Stohovací mechanizace System TM Opti-Stack 3000 a 6000

Prospekt: Stohovací mechanizace Opti-Stack 3000 a 6000 v AJ

Prospekt: Stohovací mechanizace Opti-Stack 3000 a 6000 v NJ

Optimalizace a automatizace výrobních linek

Nová koncepce společnosti System TM – propojení zkracovací pily a zařízení na nekonečný vlys:

Optimalizační zkracovací pila System TM Opti-Kap 5003, verze 2 a automatické podávání obrobků do následujícího zařízení na nekonečný vlys.

 System TM - Automatické podávání do zařízení na nekonečný vlys

      Společnost System TM vyvinula tuto novou koncepci umožňující přímou integraci mezi novou vysokokapacitní zkracovací pilou System TM Opti-Kap 5003, verze 2 a zařízením na nekonečný vlys. Toto řešení spočívá v tom, že obrobky jsou automaticky přepravovány od zkracovací pily a vyrovnávány ještě před tím, než jsou dále přepraveny k zařízení na nekonečný vlys. Tím je zajištěno, že obrobky jsou správně orientovány. Kapacita zařízení na nekonečný vlys je tedy optimálně využita. Nová koncepce tak plně nahrazuje pracovníky obsluhy i ruční práci. Řešení automatického podávání je možné využít jak pro horizontální, tak i pro vertikální frézování ozubů.

Nový standardní koncept: "Jeden skener - jedna pila"

       Nový standardní koncept „Jeden skener – jedna pila“ představuje spojení optimalizační zkracovací pily System TM Opti-Kap 5003, verze 2 se skenerem MiCROTEC GoldenEye 301. Nově vyvinutý skener od společnosti MiCROTEC je schopen zachytit veškeré detaily dřevěného obrobku s velmi vysokou přesností. Kombinací nejmodernějších technologií se společnosti MiCROTEC také podařilo zredukovat počet kamer ve skeneru GoldenEye 301, aniž by se tak snížila schopnost optimálního vyhodnocení dřeva.

System TM - Koncept jeden skener - jedna pila

      Společnosti System TM a MiCROTEC poskytují tímto novým standardním konceptem „Jeden skener – jedna pila“ vysoce efektivní, technologicky pokročilé řešení pro maximální kapacitu a optimální využití dřeva, a to v nejlepším poměru cena-výkon.

      Tento nový koncept byl s velkým úspěchem představen na mezinárodním veletrhu Ligna Hannover 2013 na stánku společnosti System TM.

Realizace výrobní linky s optimalizační zkracovací pilou ve společnosti Timber Production ve Velkých Karlovicích

      Tato výrobní linka s optimalizační zkracovací pilou se skládá ze vstupního rozebírače hrání Opti-Feed 6000, za kterým následuje separátor, který předává obrobky ke čtyřstranné frézce. Vstupní rozebírač hrání Opti-Feed 6000 je navržen tak, aby se automaticky přizpůsobil rychlosti čtyřstranné frézky, čímž umožňuje jak zvýšení kapacity stroje, tak i osvobození pracovníků od těžké a rutinní práce. Za čtyřstrannou frézkou jsou obrobky přepraveny ke skeneru, který identifikuje vlastnosti a kvalitu dřeva, a tato informace je poté poslána k následující optimalizační zkracovací pile Opti-Kap 5003, která je velmi pokročilým modelem zkracovací pily. Na základě údajů ze skeneru tato inteligentní a výkonná zkracovací pila zkracuje lamely způsobem, který zajišťuje maximální využití dřeva. Za zkracovací pilou Opti-Kap 5003 jsou pak obrobky přepraveny k třídícímu systému, který je vybaven 21 vyrážeči pro třídění vykrácených obrobků.

Nový jedinečný způsob řešení pro výrobce oken od firmy System TM

  

Takto společnost System TM navrhla a následně zrealizovala optimalizaci výrobní linky pro dánského výrobce oken.

Prospekt: Optimalizace a automatizace výrobních linek na zpracování masivního dřeva System TM v AJ

Prospekt: Optimalizace a automatizace výrobních linek na zpracování masivního dřeva System TM v NJ