Brookhuis

Brookhuis Applied Technologies je holandskou společností, která se specializuje na vývoj a výrobu přístrojů pro měření obsahu vlhkosti ve dřevě a ve stavebních materiálech a také systémů pro určení pevnostní třídy a tuhosti dřeva. 

Přehled sortimentu značky Brookhuis

Vlhkoměry Brookhuis - ruční zařízení na měření vlhkosti

Bezkontaktní měření vlhkosti:

Vlhkoměry Brookhuis typ FMW-T, FMW-B

Tyto přístroje měří obsah vlhkosti bezprostředně po jejich přiložení k materiálu. Vlhkost se měří pomocí zabudovaného senzoru. Přístroje lze nastavit na materiál s hustotou v rozmezí mezi 250 a 1100 kg/m³. Inovativní snímače umožňují měřit i přes lak a fólie. Jsou tedy vhodné zejména pro hotové výrobky jako např. dveře, nábytek apod.

Prospekt: Vlhkoměr Brookhuis FMW-T

Prospekt: Vlhkoměr Brookhuis FMW-B

Kontaktní měření vlhkosti:

Vlhkoměry Brookhuis typ FMC, FME, FMD6

Tyto přístroje jsou mikroprocesorem řízené vlhkoměry vhodné pro měření různých druhů dřeva a stavebních materiálů.
Vlhkoměr Brookhuis FMC měří obsah vlhkosti elektrodou, která je umístěna v materiálu nebo na materiálu, který má být měřen. Přístroj okamžitě koriguje naměřenou vlhkost na "skutečné procento" na základě stanoveného materiálu a dle nastavené teploty.

Prospekt: Vlhkoměr Brookhuis FMC

Vlhkoměr Brookhuis FME má na rozdíl od přístroje FMC paměťovou funkci pro 50 naměřených hodnot a připojení teplotního čidla pro automatickou korekci teploty.

Prospekt: Vlhkoměr Brookhuis FME

Vlhkoměr Brookhuis FMD6 je ideální nástroj pro profesionály, kteří chtějí měřit, ukládat a evidovat měření vlhkosti. Přístroj je vybaven mnoha funkcemi, jako např. pamětí pro zprávy o měření. Uložené hodnoty mohou být vytištěny nebo zpracovány na počítači.

Prospekt: Vlhkoměr Brookhuis FMD6

Přístroje Brookhuis nabízí další nové funkce jako například:

  • Seznam druhů dřevin, včetně botanických názvů
  • Aktualizaci nové kalibrační řady, kterou lze provést přes e-mail
  • Rozšířenou paměť pro 2000 naměřených hodnot
  • Připojení přes USB

Zařízení Brookhuis na měření vlhkosti pro použití ve výrobní lince

Brookhuis FMI

Systémy Brookhuis FMI jsou zařízení pro bezkontaktní měření vlhkosti ve výrobní lince, které se používají pro účely třídění nebo výběr dřeva. Zařízení se skládají z řídící jednotky a jednoho nebo více senzorů. Tyto senzory měří vlhkost dřeva při jeho transportu kolem senzorů.

VIDEO: Zařízení na měření vlhkosti Brookhuis FMI

Brookhuis FMI-III typ L

Systém Brookhuis FMI-III typ L měří obsah vlhkosti dřeva v podélném směru rychlostí až 600 m/min.

VIDEO: Zařízení na měření vlhkosti v podélném směru Brookhuis FMI-III L-type

Brookhuis FMI-III typ X

Systém Brookhuis FMI-III typ X měří obsah vlhkosti dřeva při rychlosti až 200 kusů za minutu a je vhodný pro příčnou dopravu dřeva.

VIDEO: Zařízení na měření vlhkosti v příčném směru Brookhuis FMI-III X-type

Brookhuis FMI-IV

Systém Brookhuis FMI-IV je výsledkem nejnovějšího vývoje. Je to zatím nejvšestrannější a nejrychlejší systém měření obsahu vlhkosti pro linky s kapacitou měření až do 300 kusů za minutu. Rychlost systému FMI-IV je 500 provedených měření za sekundu, což obnáší minimální dobu měření pro jednotlivé prkno v hodnotě až 10 milisekund.

VIDEO: Zařízení na měření vlhkosti Brookhuis FMI-IV

Třídění
Jednou z nejdůležitějších vlastností systémů FMI je schopnost třídit dřevo tak, aby mohl být pro další výrobu použit pouze materiál se správnou vlhkostí. Je také možné nastavit počet mezních hodnot tak, aby bylo možné dřevo třídit na základě obsahu vlhkosti. Třídění může být prováděno ručně nebo systém FMI může ovládat plně automatizovaný systém třídění.                     

Stacionární zařízení na měření vlhkosti

MCM snímače a příslušenství

Brookhuis Applied Technologies vyvinul unikátní MCM sensor (multi-kanálové čidlo vlhkosti) pro kontinuální měření vlhkosti dřeva při sušení nebo pro jiná dlouhodobá měření vlhkosti. MCM čidla a příslušenství jsou dodávána především výrobcům sušáren pro měření obsahu vlhkosti ve dřevě během sušení. Vedle MCM sensoru dodává firma Brookhuis také izolované měřicí kolíky, vysoce izolované stíněné měřící kabely a speciální elektrody proměření vlhkosti uvnitř hráně.

MCM Stackprobe

Systém MCM Stackprobe se používá pro přesné kontinuální měření vlhkosti řeziva v sušárnách, kde je řezivo uložené v hráních. Elektrody mohou být vloženy zvenčí do hráně. Každá elektroda je zavedena do prostoru mezi uloženým řezivem, a pak je vložena do dřeva otočením obslužné tyče. Ovládání se provádí vně hráně. Elektrody jsou vyrobeny z nerezové oceli a jsou napojeny na stávající elektroinstalaci. Všechna měření jsou přesnější než ta, která jsou pořízena konvenčními elektrodami, protože tepelný tok k měřené zóně je do značné míry redukován ochranným krytem. MCM Stackprobe je patentovaný výrobek.

Zařízení Brookhuis pro pevnostní třídění dřeva

Ruční systémy a systémy třídění pevnosti pro linky (nedestruktivní) jsou určeny pro predikci pevnostní třídy a tuhosti dřeva v souladu s mezinárodními pravidly s možností současného měření hustoty a obsahu vlhkosti dřeva. Vzhledem k rostoucí poptávce po dřevě s vysokou pevnostní hodnotou, které by bylo vyhodnoceno řízeným způsobem, jsou systémy pro pevnostní třídění stále více žádány. Pokud má tedy být dřevo bezpečně a spolehlivě použito na stavbách, musí být každá část posouzena z hlediska jeho nosnosti. Z tohoto důvodu společnost Brookhuis Applied Technologies vyvinula dva systémy strojního třídění: Timber Grader MTG a mtgBATCH. Oba systémy jsou bezdrátově připojeny k počítači, na kterém je nainstalován software Timber Grader.

Produkty značky Brookhuis jsou profesionální přístroje vyvinuté a vyrobené v souladu s mezinárodními kvalitativními standardy jako jsou ISO 9001 a ISO 13485.

Všechny přístroje jsou vyrobeny s označením CE a FCC a dodávány s prohlášením o shodě.